Pro dárce
Řídíme se 5 principy, které zaručují, že se pomoc dostane k lidem včas a splní svůj účel. 

Proč podpořit náš projekt Lingua Franca Stipendium


  • Nečekáme až někdo za nás začne konat - konáme 
  • Nevymýšlíme kolo a nehledáme třetí cesty - používáme ověřené  instrumenty a spolupracujeme se zavedenými institucemi
  • Víme, že síla týmu/společnosti se pozná podle kvalit nejslabšího hráče/jedince - zaměřujeme se na vnější i vnitřní periferie 
  • 100% daru jde na dobročinný účel


Forma a výše podpory záleží na Vás - může to být jednorázový či pravidelný finanční dar.


V roce 2023 jsme udělili 4  Lingua Franca Stipendia. Výše jednoho stipendia je 5000 Kč.
FAQ - Pro Dárce


Jaká část z mého daru jde na dobročinné účely?

  • 100 % 

Mohu si dar odečíst z daní?

  • Ano, Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč, max. 15 % ze základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč, max. 10 % ze základu daně. Detailnější informace naleznete v § 15 a § 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů. Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné, abyste uznatelnost darů řešili se svým daňovým poradcem.
  • Uznatelnost bezúplatných plnění – darů – závisí na specifické situaci každého dárce, nadace tedy nemůže zaručit uznatelnost v každém konkrétním případě. Přesto věříme, že v naprosté většině situací si budou dárci moci svá bezúplatná plnění odečíst ze základu daně.

Jak mohu požádat o potvrzení o přijetí daru a jakým způsobem bude poskytnuto?

  • Nadační fond vystaví všem dárcům na základě jejich žádosti. Potvrzení o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které dorazily na účet do 31. 12. předchozího roku). Tato potvrzení budou odeslána elektronickou cestou na e-mailové adresy.
  • Potvrzení o darech, které jsme přijali v jednom kalendářním roce, vám pošleme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení. 

Chtěl bych zůstat jako dárce anonymní, je to možné?

  • Samozřejmě. Respektujeme Vaše soukromí, a proto nám napište na xxxxxx a Vaše jméno nebo název firmy nebudeme nikde uvádět.