O nás

Jsme skupina angažovaných lidí, kteří věří v sílu myšlenky a na základě vlastních životních zkušeností se rozhodli podpořit vzdělávací, environmentální, historické, společenské, výzkumné projekty a přihlásit se ke svému dílu odpovědnosti za budoucí směřování České republiky a EU. Věříme, že angažovaná veřejnost je motorem každé úspěšné společnosti.Jsme financovaní ze soukromých peněz mecenášů a partnerů.  

Dnes podporujeme studentky a studenty gymnázií a středních škol, oceňujeme píli, soběstačnost a vzdělanost. Rádi bychom se stali otevřenou platformou pro setkávání a sdílení inovativních myšlenek.


Petr Hranoš a Tomáš Filip

zakladatelé Nadačního Fondu HF


Lingua  Franca Stipendium, myšlenka za tím.

Na základě vlastních životních zkušeností rozhodli podporovat vzdělávací, environmentální, historické, společenské, výzkumné projekty.

Našim prvním projektem je Lingua Franca Stipendium. Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit jazykové znalosti studentek a studentů středních škol. Projekt se snaží formou soutěže kompenzovat aktuálně nedostatečně nastavenou úroveň maturity z cizího jazyka (aktuálně B1 nebo B2) v České republice.

Projektem LFS se primárně aktivně zaměřuje na vnější i vnitřní periferie v ČR. Projekt samotný nevylučuje spolupráci s jakoukoliv SŠ/Gymnáziem v rámci celé České republiky.

Lingua Franca Stipendium motivuje mladé lidi z celého Česka, aby po absolvování středoškolského vzdělávání měli jazykovou výbavu, která jim umožní případně pokračovat ve studiu v zahraniční, a především obstát v silné konkurenci pracovního trhu v Česku, v EU nebo kdekoliv po světě.