LFS statistika ročník 2022/23 


Popis dat

  • Prvního ročníku LFS se zúčastnilo 8 studentek a studentů ze čtyř gymnázií. Z toho 50 % (n=4) žen. Skupina skládající CAE zkoušku byla složena ze studentek a studentů septimy (nebo 3. ročníku 4-ho gymnázia) ze 50 % (n=4) a oktávy (nebo 4. ročníku 4-ho gymnázia) 50 % (n=4) (Tbl.1). 

Výsledky

  • Pro získání CAE certifikátu je nutný zisk 180 a více bodů, maximální možný počet dosažených bodů je 210, dle Cambridge English Scale.
  • Maximální získaný počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 208. Průměrný dosažený počet bodů v ročníku 22/23 LFS byl 200,8 bodů (Tbl.2).
  • 13 % (n=1) účastníků dosáhlo úrovně C1 - C, 25 % (n=2) účastníků dosáhlo úrovně C1 - B a 63 % (n=5) účastníků dosáhlo úrovně C1 - A a tím se posunuli na jazykovou úroveň C2 (Obr.1). 

Tbl.1  Charakteristika studentů


Tbl.2  Dosažené výsledky 


Obr.1  Grafické zobrazení dosažené jazykové úrovně 


Autor: Tomáš Filip